Как можем да ви помогнем?

Как ще ме засегне тази промяна по номерата на местни сметки в CZK и HUF?

Тази промяна ви засяга само ако очаквате да получите входящи банкови преводи до вашия номер на местна сметка в CZK или HUF.

От 24.03.2021 г. (за клиенти от Обединеното кралство)/05.04.2021 г. (за клиенти от ЕИЗ) нататък плащанията, изпратени до вас с данните за местната ви сметка в CZK или HUF, няма да бъдат кредитирани в сметката ви и ще бъдат върнати на изпращащата банка. За да продължите да получавате банкови преводи в тези валути, трябва да използвате своя международен IBAN, показан в приложението. Можете да го намерите в „Сметки“ на началния екран, като докоснете символа за държава до баланса си и след това щракнете върху „Подробни данни“ в настройките – вашият международен IBAN ще се появи отдолу, където пише „SWIFT“.

Ние не начисляваме никакви такси за получаване на плащания чрез международен IBAN. Въпреки това банката, която извършва плащането, или други банки от веригата могат да го направят и понякога може да вземат своите такси от плащането, което получавате. Обясняваме това в раздел 21 от нашите лични условия. Ако в бъдеще очаквате CZK или HUF от платец с банка или доставчик на сметки в Чехия или Унгария, пристигането на средствата по вашата сметка на Revolut може да отнеме повече време, тъй като изпращащата банка или доставчика на сметки вече ще третира плащането като трансгранично плащане вместо като местно плащане.

Всички такси, както и времето, необходимо за получаване на плащане, ще зависят от валутата, изпращащата банка или доставчика на сметки, както и от съответните банки.  

Може да продължите да получавате банкови преводи в CZK и HUF, като използвате своя международен IBAN, както и да правите допълвания в тези валути, като използвате своята дебитна или кредитна карта, която не е от Revolut. Може също така да продължите да извършвате изходящи банкови преводи, плащания с карта или да обменяте тези валути както обикновено. 

Свързани статии