Как можем да ви помогнем?

Защо моите данни за местна сметка в CZK и HUF не се виждат в приложението Revolut?

От 24 март 2021 г. (за клиенти от Обединеното кралство)/5 април 2021 г. (за клиенти от ЕИЗ) номерата на местни сметки в CZK ще останат достъпни само за чешки и словашки клиенти, а номерата на местни сметки в HUF само за унгарски клиенти, принадлежащи към Revolut Payments UAB. 

Другите клиенти на Revolut вече няма да могат да използват номера на местни сметки в CZK и HUF за получаване на входящи банкови преводи в тези валути. Плащанията, изпратени с данни за местна сметка в CZK или HUF, няма да бъдат кредитирани в сметката в и ще бъдат върнати на изпращащата банка. 

Може да продължите да получавате банкови преводи в CZK и HUF, като използвате своя международен IBAN, както и да извършвате допълвания в тези валути, като използвате своята дебитна или кредитна карта, която не е от Revolut. Може също така да продължите да извършвате изходящи банкови преводи, плащания с карта или да обменяте тези валути както обикновено.

Свързани статии