Как можем да ви помогнем?

Ще ми бъдат ли начислявани такси за входящи преводи?

Revolut не начислява такса за добавяне на пари в сметката чрез банков превод. Важно е обаче да внимавате затакси, начислени от трети страни.

Ако добавяте GBP, CZK или HUF от банка, намираща се съответно в основната територия на Обединеното кралство, Чехия или Унгария, като използвате локалните си данни, очакваният разход за това е тарифата на банката ви за преводи на територията на страната.

Ако добавяте EUR от банка, намираща се в единната зона за плащания в евро (SEPA), като използвате местните данни за EUR, очакваният разход за това е тарифата на банката ви за кредитни преводи в SEPA.

Очакваният разход за всички други преводи в SWIFT е тарифата на банката ви за международни преводи, но трябва да имате няколко неща предвид:

  • Докато парите се превеждат, може да бъдат обработени от банка посредник. Тя може също да ви начисли такса за обработка.
  • В зависимост от опцията за таксуване (SHA, BEN, OUR, REM), която сте избрали при извършване на превод в SWIFT към Revolut, банката посредник, банката източник и банката бенефициент (в частност Lloyds) може да начисли такса за обработка за този превод.
  • Тъй като банките начисляват различни по размер такси и при тях няма винаги достатъчно прозрачност, не можем да ви кажем точна сума, която биха ви начислили.
  • Ако депозитът е във валута, различна от поддържаните валути за съхранение по сметка, банката може да обмени парите по своя собствен обменен курс. Малко вероятно е да използва междубанков курс и може също да ви начисли такса за валутен обмен.

Научете повече за преводите в SWIFT и SEPA тук.

Свързани статии