Как можем да ви помогнем?

Ще ми бъдат ли начислявани такси за добавяне на пари с карта?

При добавяне на средства чрез карта в определени случаи може да начислим малка такса за покриване на разходите ни. Ще ви уведомим дали тази такса е приложима за вас и какъв е размерът ѝ, преди да завършите трансакцията.

Свързани статии