Как можем да ви помогнем?

Анулиране на директни дебити

За дезактивиране на бъдещи трансакции с директен дебит, посетете „Периодични и планирани“ в раздела „Плащания“ на приложението, изберете директния дебит, който желаете да отмените, и следвайте инструкциите. След като директен дебит бъде отменен, той не може да бъде възстановен.

Свързани статии