Как можем да ви помогнем?

Може ли търговец да дебитира сметката ми, ако нямам достатъчен баланс?

Ако сметката ви на Revolut е с недостатъчни средства, дебитът ще бъде върнат от Revolut. Revolut не поддържа овърдрафт за директни дебити. За да плащате сметките, сумата на баланса ви трябва да е достатъчна за дебита.

Свързани статии