Как можем да ви помогнем?

Как работи процесът по възстановяване на средства?

Какво представлява възстановяването на средства?

Възстановяването на средства е процес, който ви позволява да оспорите дадена трансакция, когато нещо се е объркало, като например:

  • Търговецът не е предоставил стоките или услугите по описания начин (или не ги е предоставил изобщо)
  • При взаимодействието с търговеца е възникнала грешка, която е довела до неправилно таксуване (например двойно таксуване или таксуване в неправилна валута)
  • Трансакцията е била с цел измама

Следва да заявите възстановяване на средства едва когато сте изчерпали всички други възможности за разрешаване на въпроса (например да се свържете с търговеца), тъй като възстановяването на средства е последната възможна мярка и изпълнението ѝ обикновено отнема известно време. Това е особено важно при случаите, които не се дължат на измама, тъй като Visa и Mastercard изискват доказателство, че сте направили опит да се свържете с търговеца, за да заявите възстановяване на средства.

Условията, при които се извършва възстановяване на средства, се определят от Visa и Mastercard, а спорът се води между вас и търговеца, затова е от съществено значение да предоставите цялата приложима информация, с която разполагате, за да ускорите процеса и да увеличите максимално възможността искането ви да бъде уважено.

Преглед на изпратената от вас информация

Когато ни изпратите оспорване чрез формуляра за възстановяване на средства, първо преглеждаме подадената от вас информация, за да се уверим, че разбираме вашата ситуация и имаме всичко необходимо, за да ви върнем парите. Това може да отнеме до 3 дни, но обикновено е по-бързо.

Заявка за възстановяване на средства

След като прегледът ни приключи, ако е възможно, ще подадем заявка за връщане на средства за вашия случай.

При „възстановяването на средства“ е необходимо Revolut да поиска от търговеца възстановяване на сумата по вашите трансакции чрез официален процес, определен от Mastercard и Visa. Ще изпратим цялата информация, която ни предоставяте, на търговеца, за да докажем, че сте били таксувани неправилно.

Срок за възстановяване на средства

След пускане на заявката търговецът има до 45 дни да отговори. Ако търговецът отхвърли заявката, може да отнеме още повече време. Целият процес от подаване до окончателно решение може да отнеме до 12 седмици. За съжаление, не можем да ускорим процеса по възстановяване на средства, тъй като той се определя от Mastercard и Visa.

Уведомяване за резултата

Ще ви предоставяме актуална информация по имейла за развитието по искането ви за възстановяване на средства.

Ако търговецът приеме заявката ви, средствата ви ще бъдат възстановени автоматично.

Ако търговецът отхвърли заявката ви, може да поискаме повече информация, за да преценим дали можем да продължим с искането за възстановяване на средства.

Обърнете внимание, че няма гаранция, че можем да върнем парите ви обратно чрез процеса по възстановяване на средства, дори и при наличие на доказателства.

Права за възстановяване на средства

При положение че вашият случай не отговаря на критериите, определени в правилата на MasterCard или Visa, няма да можем да подадем заявка за възстановяване на средства. Поднасяме своите извинения, но в подобна ситуация няма да можем да окажем допълнително съдействие.

Свързани статии