Как можем да ви помогнем?

Възстановяването на сумата не се показва в извлечението ми

Възстановяването на сумата обикновено отнема 5 работни дни, за да достигне до нас, считано от датата, на която е публикувано от търговеца. В зависимост от платежната система на търговеца обаче някои възстановявания могат да отнемат до 15 работни дни.

Ако срокът е изтекъл, но възстановяването на сумата не се е появило в приложението, има няколко неща, които можете да направите:

1. Проверете баланса на съответните валутни сметки

Например първоначалната валута на плащането е била USD, но то е направено по вашата сметка в EUR. Когато очаквате възстановяване на сума, проверете както сметката в EUR, така и тази в USD.

За да прегледате баланса на сметките в други валути, отворете „Начало“ → „Сметки“ → изберете валутата, като докоснете стрелка надолу до сумата на баланса.

2. Отмяна на трансакцията

Търговците имат две опции да върнат парите ви:

  • да извършат първоначалната трансакция и след това да върнат парите като отделна трансакция; или
  • да отменят първоначалната трансакция и да освободят парите обратно в баланса ви.

Не забравяйте да проверите първоначалното плащане, за да видите дали търговецът е върнал парите ви, използвайки някой от тези процеси.

3. Извършете проверка при търговеца

Понякога търговците правят грешки – проверете дали използват правилната карта и дата на изтичане.

4. Краен случай: повдигнете оспорване

Ако нищо друго не работи или търговецът отказва да уважи валидна заявка за възстановяване на сумата, тогава можете да повдигнете официално оспорване, като попълните формуляра за възстановяване на средства. За да завършим процеса на възстановяване на сумата, ще ни е необходимо доказателство за покупката ви и свидетелство, че сте опитали да разрешите проблема с търговеца.

Свързани статии