Как можем да ви помогнем?

Защо търговецът ми начисли такса за картово плащане?

Търговците могат да Ви начислят допълнителни такси, прилагайки:

1. Допълнителни такси

2. Такса за обмен на валута

1. Какво представлява допълнителна такса от търговеца?

Търговците могат да изискват такса, ако решите да платите с карта, като стойността на тази такса се определя от търговеца.

Ако, например, изтеглите 10 Британски паунда в магазин, търговецът може да начисли такса в размер на 0,5 паунда и така общата сума, която ще бъде извадена от сметката Ви, ще бъде 10,5 Британски паунда.

2. Защо за плащането ми с карта беше начислена такса в различна валута и защо трябва да плащам за това?

Може да се стигне до две обмени на валути:

- една от страна на търговеца

- и една от страна на Revolut

  • Обмяна на валута от страна на търговеца

Когато пазарувате в чужбина или извършвате покупка от чуждестранен уебсайт, търговецът може да ви предостави възможност да бъдете таксувани в родната си валута, а не в страната, в която е базиран търговецът ("местна валута"). Ако приемете обмяната на валута, търговецът ще приложи свой собствен обменен курс и ще Ви таксува допълнително. Това се нарича динамично конвертиране на валута („DCC“).

За да избегнете неизгодните обменни курсове, прилагани от търговеца, Ви препоръчваме да изберете да бъдете таксувани в местната валута и да откажете обмяната на валута, извършвана от търговеца. Изберете Британски паунда (GBP) в Обединеното кралство или на британски уебсайт, щатски долари (USD) в САЩ или на американски уебсайт и т.н.

Например, искате да платите 10 Британски паунда на магазин във Великобритания. Търговецът Ви предлага да обърнете тази сума в щатски долари.

- Ако приемете обмяната, търговецът може да начисли неизгодна ставка за обмяна и да добави допълнителна такса в размер, например, на 15 Щатски долара.

- Ако не приемете обмяната, търговецът ще Ви начисли 10 Британски паунда.

Имайте предвид, че в допълнение към таксите за обмен на валута, наложени от търговеца, могат да се прилагат и допълнителни такси от търговеца. Използвайки предишния пример, ако търговецът начислява такса за доплащане в размер на 0,5 Британски паунда, ще бъдете таксувани с 10,5 Британски паунда, без търговецът да извършва обмяна на валута, или с 16 Щатски долара, ако търговецът конвертира тези 10,5 Британски паунда в Щатски долари, използвайки неизгоден обменен курс.

  • Обмен на валута от страна на Revolut

Търговецът ни казва колко да таксуваме сметката Ви.

Ако нямате достатъчно средства в сметката си във валутата, която сте избрали за плащането с карта, Revolut ще извърши обмяна на валута. Моля, имайте предвид, че ако това се случи, може да Ви начислим такса за обмен на валута, ако сте надвишили месечния лимит за обмен на валута по Вашия план Revolut. Тази такса ще се появи в раздел „Такси“ на екрана с подробности за транзакцията в приложението Revolut.

  • Няколко примера:

- Без преобразуване: опитвате се да платите 10 Британски паунда на британски магазин. Търговецът предлага да конвертирате тази сума в Щатски долари. Вие отказвате обмен на валута. Търговецът иска Revolut да Ви начисли 10 Британски паунда. Ако имате достатъчно британски паунда във Вашата сметка в Revolut, Revolut не трябва да извършва обмен на валута. Начисляват Ви се само 10 Британски паунда.

- Двойно конвертиране: опитвате се да платите 10 Британски паунда на британски магазин. Търговецът предлага да конвертирате тази сума в Щатски долари. Вие приемате обмена на валута (което не трябва да правите). Търговецът извършва обмяна на валута върху тази сума, като използва неизгоден обменен курс и иска от Revolut да Ви таксува 15 Щатски долара. Ако нямате достатъчно щатски долари в Revolut сметката си, но имате достатъчно Британски паунда, Revolut ще трябва да обмени тези 15 щатски долара с Британски паунда и да Ви таксува 11 Британски паунда след извършване на обмена на валута. Вие все пак ще платите повече, отколкото сте изтеглили поради неизгодния обменен курс на търговеца.

Като цяло нашата препоръка е да изберете да извършите картови плащания в местната валута и да отказвате обмен на валута, извършен от търговеца. Revolut ще извърши обмена на валута на сумата само ако нямате достатъчно средства във валутата, която сте избрали да направите тегленето. В такива случаи Revolut често използва по-изгоден обменен курс. Научете повече за обменния курс, използван от Revolut в статията в раздел FAQ „Каква ставка за обмен на валута ще ми бъде начислена?“.

Моля, имайте предвид, че допълнителната такса и обменният курс, прилагани от търговците, са прогнози, като ние ги изчисляваме въз основа на информацията, която получаваме от тях.

Свързани статии