Как можем да ви помогнем?

Мога ли да имам няколко резервни карти?

Можете да имате до 6 активни физически карти и 5 активни виртуални карти, свързани с Вашата сметка на Revolut. Виртуалните карти за еднократна употреба не се отчитат към Вашия лимит.

Може да използвате всички тези карти ежедневно или да замразите всяка допълнителна карта в приложението по необходимост. Просто докоснете „Размразяване на карта“, когато искате да я използвате. Може също така да зададете имена на резервните карти в приложението, за да запомните за какво се отнася всяка карта, но това име няма да бъде отпечатано върху физическата карта.

Имайте предвид също, че резервната карта трябва да се използва само от титуляря на сметката. Ако искате карта за друго лице, въпросното лице може просто да създаде своя собствена сметка на Revolut, ако е на възраст над 18 години.

Свързани статии