Как можем да ви помогнем?

Нуждаете се от помощ при трансфери на суми в USD?

Какви видове преводи мога да използвам, за да изпращам сума в USD?

Съществуват три различни вида преводи: преводи към клиент на Revolut, преводи с карта и банкови преводи.

Обърнете внимание, че изпращането на пари до карти в момента е налично само за определени потребители. Следете новините ни!

На кого мога да изпращам суми в USD?

Можете да изпращате суми в USD на бенефициент, който има банкова сметка в САЩ. Можете също така да изпращате суми в USD на бенефициенти извън САЩ на срещу по-висока такса.

Каква информация ми е необходима за моя бенефициент?

За да направите превод към клиент на Revolut, ще ви е необходим неговият телефонен номер или потребителско име.

За да извършите международен банков превод, обикновено се нуждаете от пълното име на бенефициента и ACH номер за направление. Номерата на сметките обикновено са с дължина между 4 и 17 цифри. Номерата за направление са с дължина 9 цифри.

За да изпратите пари по карта, са ви необходими само номерът на картата и пълното име на нейния притежател.

Каква сума мога да изпращам?

За повечето валути няма ограничения по отношение на сумата за превод. Определени валути може да имат наложени ограничения от нашите партньори за плащания, които не можем да разкрием от съображения във връзка със съответствието.

Ако правите превод към карта, преводите към карти Visa са ограничени до 2500 щатски долара (или равностойността им във валута) на транзакция, а преводите към карти Mastercard са ограничени до 5000 щатски долара (или равностойността им във валута) на транзакция.

Имайте предвид, че начинът, по който обработваме банковите преводи, може да се промени в зависимост от сумата. Това означава, че часовете на пристигане, таксите от посредници, начислени от други банки, и описанието, което вашият бенефициент може да види върху извлечението, може да се различават. Предоставяме повече информация относно това, когато извършвате превод в приложението.

Колко време обикновено отнема пристигането на парите?

  • Преводи към банкови сметки

Преводите на суми в USD към банкова сметка със седалище в САЩ обикновено пристигат за 1 работен ден.

  • Преводи към карти

Преводите към карти обикновено отнемат няколко минути, но могат да отнемат и до 30 минути.

Свързани статии