Как можем да ви помогнем?

Как да тегля пари в брой?

Може да теглите пари в брой от всеки банкомат в страната или в чужбина, който поддържа Visa или Mastercard, но внимавайте за начисляване на такси от някои оператори на банкомати.

В някои случаи при използване на банкомат ще бъдете помолени да изберете между „кредитна“, „разплащателна“ или „спестовна“ сметка. Трябва винаги да избирате „разплащателна“ или „спестовна“ сметка.

Ако банкоматът ви попита дали желаете да завършите трансакцията „с обмен“ или „без обмен“, трябва винаги да избирате „без обмен“. Като основно правило трябва винаги да избирате да бъдете таксувани в местната валута на държавата, в която се намирате! Ако сте в Тайланд, изберете тайски бат, в Испания – евро или в САЩ – щатски долари. Ако изберете „с обмен“, операторът на банкомата може да приложи свой собствен обменен курс, който не е междубанковият курс.

Имайте предвид, че в някои случаи при теглене на парични средства от банкомат на Travelex фирмата Travelex ще обмени парите ви по свой собствен обменен курс (дори и да изберете да ви таксуват в местна валута). Малко вероятно е този курс да е междубанковият, затова ви съветваме по възможност да изчакате, докато не намерите друг банкомат, от който да изтеглите пари, за да се възползвате от нашите обменни курсове.

Свързани статии