Как можем да ви помогнем?

Защо банкоматът начислява такса за тегленето ми в брой?

Собствениците на банкомати могат да Ви начислят допълнителни такси, прилагайки:

1. Допълнителна такса на банкомат

2. Такса за обмен на валута

1. Какво е допълнителна такса на банкомат?

Собствениците на банкомати могат да изискват такса за достъп при използване на техните устройства. Размерът на таксата се определя единствено от собственика на банкомата.

Ако, например, изтеглите 10 Британски паунда на банкомат, собственикът на банкомата може да начисли такса в размер на 3,99 паунда и така общата сума, която ще бъде извадена от сметката Ви, ще бъде 13,99 Британски паунда.

2. Защо за тегленето ми в брой ми беше начислена такса в различна валута и защо трябва да плащам за това?

Може да се стигне до две обмени на валути:

- едната е от страна на собственика на банкомата

- и една от страна на Revolut

  • Обмяна на валута от страна на собственика на банкомата

Когато теглите пари в брой на банкомат, самият банкомат може да Ви даде възможност да изтеглите пари във валута, различна от тази на страната, в която се намирате. Това най-често се случва, когато сте в чужбина. Ако изберете тази възможност, собственикът на банкомата може да начисли ставка на валутната обмяна (която често не е изгодна) както и да начисли допълнителна такса. Това се нарича динамична обмяна на валута (dynamic currency conversion (DCC)).

За да избегнете плащането на тази допълнителна такса, Ви препоръчваме да направите тегленето в местната валута и да откажете валутната обмяна. Изберете Британски паунд във Великобритания, щатски долар в САЩ, Евро във Франция и т.н.

Например, искате да изтеглите 10 Британски паунда на банкомат във Великобритания. Собственикът на банкомата Ви предлага да обърнете тази сума в щатски долари.

- Ако приемете обмяната, собственикът на банкомата може да начисли неизгодна ставка за обмяна и да добави допълнителна такса в размер, например, на 15 долара.

- Ако не приемете обмяната, собственикът на банкомата ще Ви начисли 10 Британски паунда.

Имайте предвид, че таксите за надбавка на банкомат могат да се прилагат в допълнение към таксите за конвертиране на валута, наложени от собственика на банкомата. Използвайки предишния пример, ако собственикът на банкомат начисли такса за достъп от 3,99 Британски паунда, ще бъдете таксувани с 13,99 Британски паунда без конвертиране от банкомата или 21 щатски долари, ако банкоматът преобразува тези 13,99 Британски паунда в щатски долари, използвайки неблагоприятен обменен курс.

  • Обмен на валута от страна на Revolut

Собственикът на банкомат ни казва колко да таксуваме сметката Ви.

Ако нямате достатъчно средства в сметката си във валутата, която сте избрали за теглене в брой, Revolut ще извърши обмен на валута. Моля, имайте предвид, че ако това се случи, можем да Ви начислим такса за обмяна на валута, ако сте надвишили месечния лимит за обмена на Вашия план за Revolut и/или такса за теглене на банкомат, ако сте надвишили месечния лимит за теглене на Вашия Revolut план. И двете такси ще се появят в раздела Такси на екрана с подробности за транзакциите Ви в приложението Revolut.

  • Няколко примера:

- Без преобразуване: опитвате се да изтеглите 10 Британски паунда на британски банкомат. Собственикът на банкомат предлага да конвертирате тази сума в щатски долари. Вие отказвате обмен на валута. Собственикът на банкомат иска Revolut да Ви начисли 10 британски лири. Ако имате достатъчно британски паунда във Вашата сметка в Revolut, Revolut не трябва да извършва обмен на валута. Получавате само 10 Британски паунда.

- Двойно конвертиране: опитвате се да изтеглите 10 Британски паунда на британски банкомат. Собственикът на банкомат предлага да конвертирате тази сума в щатски долари. Вие приемате обмена на валута (което не трябва). Собственикът на банкомат извършва обмяна на валута върху тази сума, като използва неблагоприятен обменен курс и иска от Revolut да Ви таксува 15 щатски долара. Ако нямате достатъчно щатски долари в Revolut сметката си, но имате достатъчно Британски паунда, Revolut ще трябва да замени тези 15 щатски долара с Британски паунда и да Ви таксува 11 Британски паунда след извършване на обмена на валута. Вие все пак ще платите повече, отколкото сте изтеглили поради неблагоприятния обменен курс на банкомат.

Можете да намерите още примери в нашия блог публикация.

Като цяло нашата препоръка е да изберете да извършите теглене от банкомат в местната валута и да отказвате обмен на валута, извършен от банкомата. Revolut ще извърши обмена на валута на сумата само ако нямате достатъчно средства във валутата, която сте избрали да направите тегленето. В такива случаи Revolut често използва по-изгоден обменен курс. Научете повече за обменния курс, използван от Revolut в в статията в раздел FAQ „Каква ставка за обмен на валута ще ми бъде начислена?“.

Моля, имайте предвид, че таксата за достъп и обменният курс, прилагани от собствениците на банкомати, са прогнози, които изчисляваме въз основа на информацията, която получаваме от тях.

Свързани статии