Как можем да ви помогнем?

Как са показани таксите за обмен на валута в Извлечението за таксите?

Когато сте извършили международно плащане, плащане с дебитна карта или сте изтеглили пари в брой от банкомат във валута, различна от вашата основна валута и вече сте преобразували съответната сума на тази валута, така че да е налична във вашата сметка в Revolut, тогава приложимата такса ще бъде показана под заглавието за вида на трансакцията. Затова, ако сте извършили международно плащане чрез SWIFT в щатски долари, но вече сте имали достатъчно щатски долари във вашата сметка в Revolut, таксата, която ви е начислена за това плащане, ще бъде показана само под „Плащания, изпратени чрез SWIFT (щатски долари)“.

Ако сте извършили международно плащане, плащане с дебитна карта или сте изтеглили пари в брой от банкомат във валута, различна от вашата основна валута, но не сте разполагали с правилната сума на тази валута във вашата сметка в Revolut, тогава може да сте таксувани за конвертиране на валута в допълнение към всяка такса за самата платежна трансакция. Ще бъдете таксувани с такса за конвертиране на валута, ако сте или сте били по план Standard или Plus и сте надвишили безплатната си отпусната сума за конвертиране на валута, като в този случай ще ви таксуваме такса за правомерно използване на валута. Ще бъдете таксувани и ако сте извършили платежна трансакция, включваща конвертиране на валута през уикенда или конвертирането е включвало екзотична валута – това важи независимо дали в момента сте или сте били на стандартен или платен план. Ние го наричаме такса за обмен на валута. За да видите какви такси са начислени във връзка с тези трансакции, вижте съответния ред за вида трансакция (напр. „Плащания (с изключение на карти)“ за международни плащания), както и частите относно конвертирането на валута в раздел „Общи услуги за сметката“ от Извлечението за таксите за елемента за конвертиране на валута.

За повече информация относно таксите във връзка с конвертирането на валута, вижте нашите страници относно таксите.

Свързани статии