Как можем да ви помогнем?

Какво ще показва моето Извлечение за таксите?

Извлечението за таксите ще посочи кои такси се прилагат за вашата сметка, колко пъти сте използвали всяка от съответните услуги, колко пъти сте били таксувани и общата сума на таксите за тази услуга.

Таксите, включени в Извлечението за таксите, се отнасят до платежни трансакции, които сте направили по сметката си, включително кредитни преводи (напр. когато тъкмо сте превели пари на някой извън Revolut), плащания с карти или тегления от банкомат. Посочихме кога тези такси се отнасят до плащания, извършени във вашата държава по местоживеене, спрямо тези извън вашата държава на пребиваване. С това не твърдим, че таксите се различават в зависимост от това къде се намирате физически, а че таксите се различават в зависимост от това кое е лицето или търговецът, до когото извършвате плащане по банков път (ако техният доставчик на платежни услуги или банка е във вашата държава на пребиваване или извън тази държава).

Отчетът за таксите включва също такси, свързани с валутните надценки и таксите за справедливо използване на FX, както и таксите, които може да са ви начислени за поръчка на карта Revolut и доставката на вашата карта, когато е приложимо.

Ако сте били на платен план през съответния период, показан във вашето Извлечение за таксите и сте се върнали към друг платен план (напр. Metal до Premium или Premium до Plus) или сте се върнали към Standard (напр. Metal, Premium или Plus до Standard), ще ви бъде наложена такса за ранно прекратяване на плана. Тази такса е включена и в Извлечението за таксите.

Понякога ще видите, че таксата е 0 или че сте използвали услуга няколко пъти, но не сте таксувани. Можете също така да видите, че на някои места пише „N/A“ – това означава, че понастоящем не предлагаме вида на услугата, посочена в Извлечението за таксите. Това би трябвало да ви помогне да разберете кои услуги предлагаме и услугите, които предоставяме, които са безплатни в рамките на вашия план, както и какви такси се прилагат, когато услугите не са безплатни.

Свързани статии