Как можем да ви помогнем?

Как да обменям пари автоматично?

За автоматичен обмен на пари и криптовалути можете да използвате ограничени или стоп поръчки.

Стоп поръчка е поръчка за купуване или продаване, след като цената на актива достигне посочена цена, наречена стоп цена. При достигане на стоп цената стоп поръчката се превръща в пазарна поръчка и се изпълнява при най-добрата налична цена (която може да е по-ниска или по-висока от стоп цената).

Ограничената поръчка е поръчка за закупуване или продажба при посочена или по-добра цена. Ограничените поръчки за купуване се изпълняват при посочената или по-ниска цена, ограничените поръчки за продажба се изпълняват при посочената или по-висока цена.

Функцията за автоматичен обмен на пари по-рано се наричаше „Автоматичен обмен“.

За да анулирате валутна поръчка, отворете списъка Поръчки. Там можете или да плъзнете върху чакаща поръчка за достъп до действието за изтриване, или да я докоснете: екранът с обобщението на поръчката ще се отвори и ще получите достъп до бутон за изтриване.

Свързани статии