Как можем да ви помогнем?

Прехвърляне на сметката ви на Revolut към друга банка или ДПУ в ЕС

Въпреки че съжаляваме, че ни напускате, по-долу ще намерите информация за това как да прехвърлите сметката си от Revolut към друга банка или доставчик на платежни услуги (ДПУ).

Ако искате да прехвърлите сметката си на Revolut към друга банка или ДПУ, установени в друга държава членка на ЕС (а не в Литва), свържете се с нас чрез раздела „Помощ“ в приложението си.

След като получим заявката ви, ние ще:

  1. Ви предоставим списък със съществуващите ви инструкции за периодични преводи и директни дебити, ако има такива, както и цялата налична информация относно периодичните кредитни преводи и инициираните от потребителя трансакции по директен дебит, извършени по сметката ви през последните 13 месеца
  2. Прехвърлете оставащия положителен баланс от средствата по разплащателната си сметка към разплащателната сметка, която сте открили при новия доставчик на платежни услуги. Ако сте част от Групов сейф, ще трябва да го закриете (ако сте администратор) или да спрете достъпа си до сейфа, за да осъществите прехвърлянето.
  3. Закриване на разплащателната сметка, която имате при нас (ако желаете да го сторим). Revolut не ви начислява такса за поддържане на стандартна сметка, която не се използва. Не ви съветваме да закривате сметката си на Revolut, тъй като може да отнеме известно време да настроите нова сметка със същия номер на мобилен телефон. Ако все пак искате да закриете сметката си, имайте предвид, че е необходимо да ликвидирате всички отворени инвестиционни позиции и да преместите всички средства от другите джобове в сметката си. Ако сте използвали платен план, ще ви възстановим средствата за оставащия период. Също така имайте предвид, че ще съхраняваме данните ви за срок от 6 години след закриването, за да спазим нормативните изисквания като законите за борба с изпирането на пари.

Ще извършим посочените по-горе действия на поисканата от вас дата, която не може да бъде по-рано от 6 работни дни от датата, на която сме получили заявката ви с цялата информация, необходима за изпълнението ѝ. Също така ще ви уведомим, ако има неизпълнени задължения, които не позволяват закриването на сметката ви при нас.

Ако въпреки това искате да прехвърлите сметката си на Revolut към друга банка или ДПУ в Литва, то, моля, свържете се с другата банка или ДПУ, за да стартирате този процес, след което другата банка или ДПУ ще се свържат с нас, за да извършим прехвърлянето.

За тази услуга от наша страна няма да ви се начисляват такси.

Свързани статии

С пари от други потребители на Revolut

С пари в брой или чек