Как можем да ви помогнем?

Какво ми осигурява салонният пропуск?

Нашите салонни пропуски се предоставят в партньорство с LoungeKey Pass. Всеки отделен салонен пропуск ви дава възможност за еднократен достъп до поддържан от нас салон в даден час и на дадена дата в бъдещето. Можете да видите пълния списък на поддържаните салони чрез функцията за търсене на салони в Профил → Динамични модули → Салони и SmartDelay или на уеб сайта на нашия партньор.

Използването на и достъпът до салона са предмет на условията за ползване на нашите партньори, участващите салони и Revolut.

Свързани статии