Как можем да ви помогнем?

По какъв начин подавам жалби?

Стараем се да поставим клиента в центъра на всичко, което правим, но понякога разбираме нещата погрешно и наистина съжаляваме за това. Ако имате оплакване, най-добрият начин да се свържете с нас е чрез чата в приложението или чрез чата в уеб браузъра и да разговаряте с някой от нашите агенти по поддръжката. Друга възможност е да подадете жалба чрез нашия онлайн формуляр или по имейл на formalcomplaints@revolut.com.

Ако изберете да ни изпратите имейл, ще трябва да ни информирате за:

  • името и фамилията си;
  • телефонния номер и имейл адреса, свързани с вашия акаунт;
  • естеството на проблема;
  • времето на възникване на проблема; и
  • как бихте искали да уредим въпроса.

Какво ще стане след това?

Малко след като подадете жалбата си, ние ще потвърдим получаването ѝ. После ще направим проверка по жалбата ви и ще ви отговорим по имейл.

Стремим се да разрешим жалбата ви за няколко дни, но имаме на разположение 15 работни дни, а при извънредни обстоятелства – 35 работни дни, за да ви предоставим писмо с окончателния си отговор. Ако са ни нужни повече от 15 дни, за да разрешим жалбата ви, ще ви уведомим предварително.

Ескалиране на жалбата ви до външен орган за разрешаване на спорове:

В случай че въпреки максималните ни усилия все още не сте удовлетворени от начина, по който сме обработили жалбата ви, можете да се обърнете към съответния външен механизъм за разрешаване на спорове. Механизмът, към който можете да се обърнете, зависи от това кое юридическо лице ви е предоставило продукта или услугата, от които сте се оплакали. Тук ще намерите списък с продуктите и услугите и кое юридическо лице ги предоставя. В писмото с окончателния ни отговор ще посочим съответната(ите) възможност(и) за ескалация.

Ако жалбата ви касае услуга, предлагана от Revolut Payments UAB или Revolut Bank UAB, то можете да се обърнете към съответните органи в Литва. Имате следните две възможности:

Ако желаете да подадете заявление до Банката на Литва в качеството ѝ на орган за извънсъдебно разрешаване на спорове, то трябва да подадете жалбата си при нас в срок от 1 година, считано от датата, на която сте установили или е трябвало да установите предполагаемото нарушение на правата или легитимните ви интереси, произтичащо от договор с нас. Трябва да се обърнете към Банката на Литва в срок от 1 година, считано от датата, на която сте ни изпратили жалбата си. Адресът ѝ е: Gedimino ave. 6, 01103 Vilnius, Република Литва. Повече информация можете да намерите на уеб сайта ѝ. Разглеждането на жалбата ви от Банката на Литва е безплатно.

Органът за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове, които не са свързани с компетенциите на Банката на Литва, е Държаният орган за защита на правата на потребителите. Адресът му е: Vilniaus str. 25, 01402, Vilnius, Република Литва. Трябва да подадете жалбата си при нас в срок от 3 месеца, считано от датата, на която сте установили или е трябвало да установите предполагаемото нарушение на правата или легитимните ви интереси, произтичащо от договор с нас.

Ако жалбата ви се отнася до регулирани продукт или услуга, предоставяни от Revolut Ltd или Revolut Trading Limited, можете да се обърнете към Финансовата услуга с омбудсман на Обединеното кралство.

Можете също да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в страната от ЕИЗ, в която живеете.

Жалби, свързани със защитата на данните:

Жалби, свързани със защитата на данните, може да се адресират до Държавната инспекция по защита на данните, която е надзорният орган по въпросите за защита на данните в Литва. Можете да ѝ пишете на: L. Sapiegos str. 17, 10312, Vilnius, Република Литва или да ѝ изпратите имейл на адрес: ada@ada.lt. Повече информация можете да намерите на уеб сайта ѝ.

Свързани статии