Как можем да ви помогнем?

Проверка за обществена личност – още информация

Покритие:

1. Кои са важните обществени функции?

2. Кой се приема за член на семейството?

3. Какво представлява близкият сътрудник?

1. Кои са важните обществени функции?

 • Държавни глави, правителствени ръководители, министри и заместник- или помощник-министри
 • Членове на парламента или на подобни законодателни органи
 • Членове на управителните органи на политически партии
 • Членове на върховни съдилища, конституционни съдилища или на съдебен орган, чиито решения не подлежат на допълнително обжалване, освен при изключителни обстоятелства
 • Членове на борда на Сметната палата, на централните банки или на еквивалентни служби
 • Посланици, постоянни пратеници и високопоставени офицери във въоръжените сили
 • Членове на административните, управителните или надзорните органи на държавни предприятия
 • Директори, заместник-директори и членове на управителния съвет или еквивалентна длъжност в международна организация (като НАТО или СТО)
 • Избран кмет на голям град

2. Кой се приема за член на семейството?

 • Съпруг или регистриран партньор
 • Родител(и) и родител(и) на другия съпруг, включително доведени родители
 • Братя и сестри, включително доведени братя и сестри
 • Син и партньор, включително зет, доведен син и осиновен син
 • Дъщеря и партньор, включително снаха, доведена дъщеря и осиновена дъщеря

3. Какво представлява близкият сътрудник?

 • физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик на юридическо лице или се намира в сходно правоотношение или в друга близка икономическа връзка заедно с видна политическа личност
 • физическо лице, което е единственият действителен собственик на юридическо лице или на правоотношение, за което се знае, че е създадено в полза на видна политическа личност

Свързани статии