Как можем да ви помогнем?

Каква е максималната продължителност на пътуването, покривана от застраховката за пътуване на Revolut?

Максимална продължителност на пътуването зависи от вашия план:

  • Standard: 40 дни
  • Premium: 90 дни
  • Metal: 90 дни

Всяко пътуване, надхвърлящо този период, няма да има застрахователно покритие, включително всяка част от него, която е била с продължителност по-малко от дните на съответната максимална продължителност на пътуване и не можете да използвате застраховката заедно с друга застрахователна полица, която да ви носи покритие за по-дълъг период.

Ако планирате дълго пътуване, вие ще трябва да закупите застраховка специално за това.

Свързани статии