Как можем да ви помогнем?

Какво получавам от застраховката за защита при покупка?

Защитата при покупка осигурява застрахователно покритие при кражба и злополука за изделия, които са закупени с вашата сметка на Revolut и

  • са закупени за лично ползване
  • са били чисто нови в момента на закупуване
  • не са имали предишни собственици
  • не са закупени конфиденциално
  • са закупени през последните 365 дни и след началото на груповата полица

Закупените където и да било по света изделия, които отговарят на условията, се покриват само ако отговарят на изискванията за защита на околната среда и за безопасност при сертифициране за CE маркировка, които биха били приложими, ако се закупуват в Обединеното кралство или ЕС.

Защитата при покупка е налична само за потребители с планове Plus, Premium и Metal в Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гибралтар, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

Това е само общ преглед на условията на застрахователната полица. Вижте правилата и & условията в приложението за подробна информация.

Можете да получите достъп до тях в приложението, като отидете на Център → Застраховка → изберете вида и щракнете върху „Всички документи“.

Свързани статии