Как можем да ви помогнем?

Кога защитата при покупката не ме покрива?

Защитата при покупка няма да може да ви покрие за:

 • първите 50 € по дадена претенция
 • нормално износване
 • повреда, която вие сте причинили умишлено
 • повреда на стока, причинена от дефекти на продукта.
 • кражба или повреда на предмети, в случаите когато вие не сте положили необходимата грижа за тях или сте ги оставили незащитени или извън обсега ви.
 • кражба, която не е докладвана на полицията в рамките на 48 часа след откриването или в най-краткия разумен срок, и без писмен доклад.
 • конфискуване или унищожаване на покупки от страна на правителство, митница или публичен орган.
 • разходи, които могат да бъдат възстановени от друг източник.
 • кражба или повреда на: бижута, скъпоценни камъни, редки и ценни монети или печати; уникални предмети, включително антики, произведения на изкуството и кожи; пари в брой или еквиваленти (включително пътнически чекове); акции, облигации, купони, всякакви видове ценни книжа и еквивалентни книжа; билети; услуги; книги; животни и растения; консумативи и нетрайни стоки; храни и напитки; стоки за медицинско обслужване; преправени и ремонтирани предмети; стоки, закупени на финална разпродажба; превозни средства и техните части; земя и сгради; вещи, трайно прикрепени към дома, офиса или превозните средства; цифрови данни за преглед или изтегляне онлайн (включително файлове, музика, филми, снимки, софтуер); стоки, закупени за последваща продажба или използване за професионални цели; оръжия, нелегални наркотици, фалшиви стоки и други стоки, подлежащи на митническа конфискация; покупки в peer-to-peer уеб сайтове, освен ако не се продават от търговец. Всички стоки, които не са платени директно и изцяло от сметката, като например стоки, закупени по платежни планове, дори ако платежният план се изплаща от сметката.
 • ремонтирани стоки
 • козметични повреди или повреда, която не влияе на функционалността на устройство.
 • разходи за изпращане на стоката до Qover, надвишаващи 50 €.

Вижте правилата и & условията в приложението за повече подробности.

Можете да получите достъп до тях в приложението, като отидете на „Център“ → „Застраховка“ → изберете вида и щракнете върху „Всички документи“.

Свързани статии