Как можем да ви помогнем?

Ами ако поискам Revolut да изтрие всичките ми данни?

Като регулирана финансова институция ние имаме регулаторни задължения да запазим данните ви за минимум 6 години за целите на борбата с изпирането на пари и за противодействие на финансирането на тероризма. Тези изисквания за запазване имат предимство пред всяко право за искания за заличаване съгласно приложимите закони за защита на данните (като например GDPR, австралийския закон за защита на данните или закона за защита на личните данни в Сингапур). Ето защо ние не можем да изтрием вашите данни във връзка с вашия акаунт в Revolut до изтичането на този времеви период, но можем обаче да ви уверим, че данните ще бъдат съхранявани по безопасен и сигурен начин, докато са под нашия надзор.

Свързани статии