Как можем да ви помогнем?

Как се прилагат ефективно МИП и МФТ?

За да бъде ефективна една рамка за противодействие на изпирането на пари/финансирането на терористична дейност, тя трябва да контрира следните основни рискови фактори: трябва да предотвратява, засича и наказва вливането на незаконно придобити средства във финансовата система, както и финансирането на лица, организации и/или дейности, асоциирани с терористична дейност. Не е случайно, че стратегиите за МИП и МФТ имат допирни точки – целта и на двете е да се борят срещу престъпни или терористични организации посредством финансовите трансакции на тези организации и да използват финансовата им следа с цел идентифициране на различни компоненти от престъпната или терористична мрежа. Задължителна предпоставка за това е различните организации да установят механизми, с помощта на които да разчитат финансовите трансакции и да засичат подозрителните парични преводи.

Свързани статии