Как можем да ви помогнем?

Какво представлява финансирането на терористична дейност?

Какво представлява финансирането на тероризма?

Финансирането на тероризма представлява търсене, получаване или предоставяне на средства с намерение те да бъдат използвани в подкрепа на терористични актове или организации. Тези средства може да произтичат както от законни, така и от незаконни източници. Ако трябва да бъдем по-точни, според Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма дадено лице извършва престъплението, наречено „финансиране на тероризма“, при следните обстоятелства: „когато това лице предоставя или получава средства, пряко или косвено, законно или незаконно, с намерението те да бъдат използвани или със знанието, че ще бъдат използвани изцяло или частично за извършване“ на закононарушение, което попада в обхвата на Конвенцията.

Ето защо основната цел на лицата или групировките, които се занимават с финансиране на тероризма, не е задължително прикриването на източника на средствата, а прикриването както на финансирането, така и на естеството на финансираната дейност.

Какво представляват мерките против финансирането на тероризма (МФТ)?

Терминът „мерки против финансирането на тероризма“ се отнася конкретно до всички политики и законодателни актове, които принуждават финансовите институции активно да следят клиентите си, за да предотвратят дейности, свързани с финансиране на тероризма.

Пример за МФТ е Глобалната стратегия на ООН за борба с тероризма:

Глобалната стратегия на ООН за борба с тероризма (A/RES/60/288) е уникален по вида си документ с глобален обхват. Целта му е да подпомага усилията за борба с тероризма на местно, регионално и международно ниво. Когато през 2006 г. се постига консенсус за приемането й, всички държави членки на ООН за първи път се съгласяват да приемат общ стратегически и оперативен подход за борба с тероризма.

Тази стратегия отправя ясното послание, че тероризмът е неприемлив под всякакви форма и във всякакви проявления. Стратегията също така се ангажира с предприемането на практични както поотделно, така и съвместно за предотвратяване и борба с тероризма. Тези практични стъпки включват широк набор от мерки, вариращи от подсилване на държавния капацитет за борба с тероризма до подобряване на координацията на антитерористичната дейност в системата на ООН.

Приетата под формата на резолюция Глобална стратегия на ООН за борба с тероризма с приложения към нея план за действие (A/RES/60/288) се състои от 4 фундаментални принципа. Ето кои са те:

1. Елиминиране на предпоставките, които спомагат за разпространението на тероризма

2. Установяване на мерки за предотвратяване и борба с тероризма

3. Установяване на мерки за изграждане на държавен капацитет за предотвратяване и борба с тероризма и засилване на ролята на системата на ООН в тази връзка

4. Установяване на мерки, които да гарантират защитата на човешките права и равенство пред закона за всички хора, като основа за борбата с тероризма

Свързани статии