Как можем да ви помогнем?

Кои хора имат статут на ПЗЛ?

Определението за „видна политическа личност“ (ВПЛ) според Работната група за финансово действие (FATF) е следното: „физическо лице, което понастоящем заема или в миналото е заемало видна обществена длъжност. Поради влиятелното положение на тази длъжност се приема, че много ВПЛ са на позиция, с която могат потенциално да злоупотребят, за да извършват дейности като изпиране на пари и други предполагаеми закононарушения, включително корупционна дейност, вземане и даване на подкупи, както и финансиране на терористична дейност. (...)“. За ВПЛ също се считат „физически лица, които в момента заемат или в миналото са заемали видни обществени длъжности или тези длъжности са/са били заемани от членове на семейството им или техни близки сътрудници, като тук се включват местни и чуждестранни ВПЛ“.

Поради тази причина сме задължени от закона да проверим дали вие като клиент имате връзка с политически длъжности или организации. Но няма нищо страшно – „тези изисквания са превантивни (а не наказателни) и не следва да се тълкуват като опит за заклеймяване на ВПЛ като лица, които участват в престъпна дейност“.

Какво означава това за вас?

Ако установим, че сте ВПЛ, ще ви помолим да се подложите на проверка за източник на средствата. Не правим това, защото ви нямаме доверие, а защото законът го изисква от нас като стандартна процедура.

А ако не искам да ме третирате като ВПЛ?

За съжаление, това не зависи изцяло от нас или от нашата преценка – все пак ни се налага да спазваме определени процедури и наредби. Но ако статутът ви е на лице, свързано с ВПЛ поради близките ви отношения с него, а това обстоятелство вече не съществува (например поради развод или анулиране на брак), просто използвайте чата, за да ни уведомите, и ние ще вземем това предвид.

Няма да можем да ви съобщим резултатите от разследването, но ще запишем този факт и ще го вземем предвид.

Свързани статии