Как можем да ви помогнем?

От какъв вид документ имам нужда, за да завърша моята проверка?

Това се решава за всеки конкретен случай: Обикновено искаме следните документи:

  • Потвърждение за превод (ако става въпрос за изчакващо плащане)
  • Фишове за заплата (когато става въпрос за проверка на източник на средства)
  • Фактури
  • Документи за самоличност (когато предишният е изтекъл или ако сте родени извън поддържаните държави)

Свързани статии