Как можем да ви помогнем?

Защо искате от мен допълнителна информация относно платеца/бенифициента?

Понякога се налага да извършим допълнителни проверки на средствата, които се движат през Revolut. Нашата система избира превод, след което трябва да ви помолим за допълнителна документация или информация.

Ако вашият превод е в състояние на изчакване по-дълго от обичайното, можете да ни предоставите потвърждение на превода по чат и ние ще направим всичко по силите си, за да разрешим въпроса възможно най-бързо.

Потвърждение за превод е документ, който можете да получите от финансовата институция, която изпраща средствата. Обикновено е в PDF формат. Информацията, която трябва да съдържа, е:

пълно име и номер на сметка на подателя;

посочено име и номер на сметка на получателя;

размер на прехвърлените средства;

дата на превода.

Свързани статии