Как можем да ви помогнем?

Защо сметката ми бе закрита?

Може да закрием или замразим вашата сметка незабавно и да прекратим достъпа ви до нашия уебсайт при изключителни обстоятелства. Изключителните обстоятелства включват следното:

основателно подозираме, че действате с цел измама;

ако вие (или лице, действащо от ваше име) не сте ни предоставили информация, от която се нуждаем, или считаме, че информацията, която сте предоставили, е неправилна или невярна;

нарушили сте настоящите правила и условия сериозно или ги нарушавате многократно и не сте отстранили нарушението в разумен срок;

ако основателно считаме, че използвате приложението Revolut по начин, който е вреден за нас, нашите софтуер, системи или хардуер;

ако основателно считаме, че ако продължите да използвате сметката си, това може да навреди на нашата репутация или престиж;

ако сме поискали да ни върнете пари, които ни дължите, а вие не сте го направили в разумен срок;

ако са ви обявили в несъстоятелност; или

ако трябва да го направим съгласно даден закон, подзаконов нормативен акт, съдебно решение или инструкции на омбудсман.

Може да решим да закрием или да преустановим вашата сметка поради други причини. Ще се свържем с вас чрез приложението Revolut поне два месеца преди да направим това.

За съжаление не можем да ви предоставим по-конкретна информация относно закриването на сметката. Тези решения са окончателни и няма допълнителни мерки, които можете да предприемете, за да ни попречите да предприемем закриване или преустановяване на сметка.

Свързани статии