Как можем да ви помогнем?

Какви са основните разлики между регулаторните защити на ЕС и законодателството за защита на потребителите в Обединеното кралство?

Понастоящем няма разлика между регулаторните защити на ЕС и законодателството за защита на потребителите в Обединеното кралство, тъй като Обединеното кралство е транспонирало съответните директиви на ЕС за защита на потребителите в националното си законодателство, за да постигне целите, заложени във всяка от директивите на ЕС. Законите за защита на потребителите в Обединеното кралство са напълно хармонизирани, което означава, че Обединеното кралство не може да намали или да надвиши равнището на предоставяната защита на потребителите.

Свързани статии