Как можем да ви помогнем?

Ще имам ли право да търся обезщетение, ако RTL не може да покрие задълженията си към мен след Брекзит?

Съгласно регулаторните изисквания на Обединеното кралство правилата, свързани с обезщетенията, остават същите след Брекзит. Следователно е възможно, в зависимост от обстоятелствата на вашия иск, да сте в правото си да търсите обезщетение чрез схемата за компенсации за финансови услуги (FSCS), ако RTL не е в състояние да изпълнява задълженията си след Брекзит по силата на факта, че RTL е назначен представител на упълномощена фирма в Обединеното кралство.

Свързани статии