Как можем да ви помогнем?

Какво се случва, ако даден брокер трето лице прекрати дейност?

В САЩ, ако брокерска фирма престане да работи, активите на нейните клиенти обикновено се прехвърлят по реда на друга регистрирана брокерска фирма. Освен това брокерът трето лице е длъжен да държи ценните книжа и парите на клиентите си отделно от техните собствени, така че дори и ако третият брокер не успее, активите на клиентите му са в безопасност. Брокерите също са длъжни да отговарят на минималните изисквания за нетен капитал, за да намалят вероятността от несъстоятелност, и да бъдат член на Securities Investor Protection Corporation (Корпорация за защита на инвеститорите в ценни книжа), която защитава клиентски сметки за ценни книжа до US$500,000.

Свързани статии