Как можем да ви помогнем?

Какво се случва с моята търговска сметка, ако компания издаде дивидент?

Ще кредитираме сметката ви със сумата на дивидента към датата на плащане.

Изплащането на дивиденти може да бъде облагано с данък, удържан в САЩ, който ще бъде удържан от брокер трето лице. Данъкът при удържане обикновено е 30%, но може да бъде намален в зависимост от държавата ви на пребиваване и дали тази държава има приложима данъчна спогодба.

Свързани статии