Как можем да ви помогнем?

Мога ли да отменя поръчката си?

Ще можете да заявите отмяна на своите поръчки извън часовете за търгуване, ограничени поръчки и стоп поръчки, обаче не можем да гарантираме, че ще успеем да осъществим заявката ви за отмяна, след като бъде подадена. Можете да отмените или оттеглите поръчка само преди тя да бъде изпълнена в рамките на ограниченията на брокера трета страна.

Попълнете формуляра

Или този формуляр

Свързани статии