Как можем да ви помогнем?

Защо не мога да изтегля средствата от инвестиционната си сметка?

В случай че продадете конкретен инструмент, ние ще кредитираме вашата сметка за електронни пари на Revolut със стойността на продажбата. Този кредит може да се използва незабавно за повторно инвестиране в налични инструменти. Трябва обаче да сте наясно, че въпреки че печалбите могат да бъдат кредитирани в сметката за електронни пари на Revolut, вие няма да можете да теглите тези постъпления до момента, в който не бъде извършен сетълмент на трансакцията, възникнала в резултат на вашата поръчка за продажба на съответните инструменти. На повечето базови пазари сетълмент на инструментите, достъпни чрез приложението Revolut, обикновено се извършва в рамките на два търговски дни.

Свързани статии