Как можем да ви помогнем?

Какво е налично за търгуване?

Можете да избирате от нарастващ брой ценни книжа, предлагани на борсата в САЩ, включително дялове от някои международни компании, регистрирани в САЩ чрез американски депозитарни разписки (напр. Alibaba, Sony). Можете да разгледате наличната ни инвестиционна схема във функцията за търговия на приложението дори без да създавате инвестиционна сметка.

Имаме планове да ви предложим възможността да инвестирате в повече пазари в бъдеще (като Обединеното кралство и европейските пазари), както и да предлагаме ETF, така че следете за още новини!

Понастоящем поддържаме пазарни поръчки, поръчки извън часовете за търгуване, ограничени поръчки и стоп поръчки.

Свързани статии