Как можем да ви помогнем?

Какво представлява стоп поръчка?

Стоп поръчка е поръчка за купуване или продаване на акции след като цената на акция достигне посочена цена, наречена стоп цена. При достигане на стоп цената стоп поръчката се превръща в пазарна поръчка и се изпълнява при най-добрата налична цена (която може да е по-ниска или по-висока от стоп цената).

Свързани статии