Как можем да ви помогнем?

Кога мога да търгувам?

Поръчките за покупка или продажба ще се изпълняват само през пазарните часове.

Въпреки това поръчките извън часовете за търгуване, ограничени поръчки и стоп поръчки могат да бъдат направени и поставени на опашка по всяко време, но ще бъдат изпълнени единствено по време на пазарните часове и при отговаряне на условията на поръчката.

За акции в САЩ най-големите пазари са Нюйоркската фондова борса (NYSE) и NASDAQ (базирана в Ню Йорк), чиито стандартни часове за търгуване са от 9:30 ч. до 16:00 ч. (източно стандартно време), освен ако няма ранно затваряне поради празник.

Свързани статии