Как можем да ви помогнем?

Мога ли да задам предупреждения за цената за търгуването?

Можете да зададете предупреждение за цената за всяка от наличните акции.

Предупреждението може да бъде създадено в раздела Wealth, след като изберете бутона „Инвестиране“ и след това една от наличните акции. След това в подробните данни на акцията над раздела с цена/графика изберете иконата със звънеца и създайте предупреждение.

За да изтриете предупреждение, плъзнете наляво върху създаденото предупреждение в подробните данни за акцията и изберете „Изтриване“.

Свързани статии