Как можем да ви помогнем?

Мога ли да определям целеви цени за автоматичен обмен на криптовалута?

За автоматичен обмен на криптовалута можете да използвате ограничени или стоп поръчки.

Стоп поръчка е поръчка за купуване или продаване, след като цената на актива достигне посочена цена, наречена стоп цена. При достигане на стоп цената стоп поръчката се превръща в пазарна поръчка и се изпълнява при най-добрата налична цена (която може да е по-ниска или по-висока от стоп цената). 

Ограничената поръчка е поръчка за закупуване или продажба при посочена или по-добра цена. Ограничените поръчки за купуване се изпълняват при посочената или по-ниска цена, ограничените поръчки за продажба се изпълняват при посочената или по-висока цена. 

Функцията за автоматичен обмен на пари по-рано се наричаше „Автоматичен обмен“.

Свързани статии