Как можем да ви помогнем?

Кои са основните рискове, свързани с криптовалутите?

Регулаторни

Тъй като криптовалутите са относително нов вид дигитални валути, регулаторните изисквания се разработват в движение, така че винаги има потенциал за риск. Съществува и висока степен на несигурност по отношение на реакцията на местните регулатори към криптовалутите в бъдеще.

Нестабилност на цените

Криптовалутите демонстрират силно изменчиви движения на цените. Рискът от загуба при търговията и държането на криптовалути може да е съществен. Ако използвате криптовалути за съхраняване на стойност или по-добре казано за спекулиране с бъдещата стойност на криптовалутите, винаги рискувате да загубите парите си частично или изцяло, ако стойността на цифровата валута рязко спадне.

Ако имате някакви съмнения относно криптовалутите или действията, които следва да предприемете, ви препоръчваме да потърсите финансов съвет (включително, но не само, данъчен) от независим финансов съветник със съответните пълномощия. Не правим никакви препоръки относно трансакциите с криптовалута.

Свързани статии