Как можем да ви помогнем?

Как съхраняваме ценни метали?

Ценните метали се съхраняват в единна сметка на името на Revolut при наш доверен партньор за услуги. Затова когато „купувате злато“, вие всъщност придобивате „експозиция“ към това, което се съхранява по сметката за ценни метали на Revolut.

Какво значение има това за мен?

Това означава, че не „притежавате“ буквално златото – вместо това стойността на вашата „експозиция“ се увеличава и намалява с промените в стойността на златото. Ето защо за инвестиционни цели все едно притежавате ценните метали, но не можете да изпращате златото или среброто извън сметката си на Revolut и не може да ви бъде доставено физическо злато или сребро. Също така, ако Revolut някога изпадне в несъстоятелност, ние ще продадем всички ценни метали, които съхраняваме от ваше име, и ще кредитираме сметката ви за електронни пари със съответната сума във фиатна валута.

Свързани статии