Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Има ли такси за добавяне на пари с банков превод?

Revolut не начислява такси при добавяне на пари чрез банков превод към сметката ви. Възможно е обаче да се прилагат такси, различни от тези на Revolut.

  • За местни преводи вашата външна банка може да прилага такси за извършване на преводи
  • За международни (SWIFT) преводи вашата външна банка може да прилага такси, а банките-посредници могат да начислят такси за обработка в размер на около 15 – 50 USD

Ако преводът ви е във валута, която не се поддържа от Revolut, банката ви може да превалутира по своя обменен курс и може да ви наложи такса за превалутиране.

Препоръчваме да използвате местни данни и поддържани държави и валути, за да избегнете такси, когато е възможно.