Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Получих превода си в различна валута. Какво мога да направя?

Revolut не обменя автоматично преводите, които получава. Банката на подателя обаче може да го направи от ваше име, ако преводът е във валута, която Revolut не поддържа – вижте списък с поддържани валути тук.

Ако сте получили различна валута, попитайте изпращащата банка защо е извършила конвертирането.

Ако не можете да намерите превод, който е получен в различна валута:

  • Изберете сметката, към която е изпратена валутата. Можете да го направите чрез селектора на сметка под баланса
  • Проверете хронологията на трансакциите на сметката