Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Как мога да получавам международни преводи в моята сметка на Revolut?

За да получите пари чрез SWIFT в няколко валути с Revolut:

  1. Отидете в началния си екран
  2. Изберете 'Сметки'
  3. Изберете валутата, в която искате да получите парите си. Ако това е нова валута, докоснете '+ Добавете нова'
  4. Докоснете данните на началния екран
  5. Изберете раздела 'SWIFT', за да видите вашите данни.
  6. Използвайте предоставените данни за SWIFT сметка (не данните за местна сметка), за да инициирате превод от уебсайта или приложението на вашата банка, точно както обикновен превод. Или споделете данните на вашата сметка с човека или фирмата, които искат да ви платят

Не всички валути имат достъп до местни данни, които могат да бъдат използвани за местни преводи. В някои случаи единственият наличен раздел ще бъде разделът „SWIFT“. Препоръчваме ви да използвате преводи по SWIFT само, когато местните преводи не са възможни. Помолете подателя да избере опцията „OUR“, за да избегнете такси за посредничество.

Можете да получавате плащания само във валутите, поддържани от вашата сметка, така че се уверете, че сте избрали правилната валута и данни за сметката.

Международни преводи в SWIFT обикновено отнемат между 3 и 5 работни дни.

Допълнителна информация:

Ако вашата банка попълва автоматично BIC/SWIFT и той е различен от този, който виждате в данните на вашата сметка, се свържете с тях и ги помолете да актуализират своите SSI, преди да направите превода.

Ако имате нужда от информация за банката посредник, докоснете тук.

Ако имате нужда от име и адрес на Revolut Bank, докоснете тук.