Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Какво са посредническите данни за международни (SWIFT) банкови преводи

Данните за посредника или кореспондента зависят от валутата, която се опитвате да изпратите в сметката си на Revolut.

За преводи в следните валути: AED, BGN, CAD, CZK, DKK, EUR, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, PLN, QAR, RON, SAR, SEK, SGD, THB, RSD и ZAR, кодът BIC на банката кореспондент (посредник) ще бъде: BARCGB22.

За AUD, GBP, NZD, TRY, CHF и USD кодът BIC на банката кореспондент (посредник) ще бъде: CHASGB2L, а за преводи в USD номерът за направление е: 021000021.

За EUR BIC кодът на кореспондентската (посредническата) банка е: CHASDEFX.