Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Къде да намеря банковите ми данни на Revolut

  1. Отидете в екрана си „Начало“
  2. Докоснете „Сметки“
  3. Изберете валутна сметка, за която искате да намерите данните
  4. Докоснете „Данни“ под баланса на сметката
  5. Споделете тези данни с подателя или изпращащата банка

Трябва да използвате данните за сметка в същата валута, както превода, който се изпраща. Ако не са налични местни данни за валутата, която искате да получите, използвайте данните за SWIFT. Проверете възможните такси в тази статия.

Допълнителни данни

Официалното име на на Revolut, адресът й и данните за BIC на кореспондентната банка се предоставят на екрана с подробните данни. Ако ви бъде поискана информацията за банката посредник, моля, предоставете BIC на банката кореспондент.