Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Как да добавя бенефициент?

За да добавите бенефициент

  1. Отидете в „Плащания“
  2. Докоснете „+ Нов“ в горния десен ъгъл
  3. Изберете „Банков получател“
  4. Изберете между Физическо лице и Фирма
  5. Предоставете всички необходими данни, които приложението ви поиска
  6. Добавете получателя.

След като стигнете до екрана, от който можете да инициирате превод, не се притеснявайте, ако все още не сте готови да го изпратите. Просто докоснете стрелката в горния ляв ъгъл, за да се върнете към предишната страница. Всички данни за предвидения от вас получател ще бъдат запазени за бъдещи преводи.