Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Какви са таксите за изпращане на банков превод?

Местни преводи

Ние никога такса за банков превод, ако той е изпратен по сметка във вашата страна и е изпратен в местната валута на вашата страна.

Международни трансфери

Не начисляваме такси за банков превод в рамките на региона на SEPA. Извън този регион се начислява малка такса. Ние винаги ви показваме нашите такси, преди да изпратите банков превод.

Отстъпки от таксите за международни преводи за платени планове:

  • Premium: 20% отстъпка
  • Metal: 40% отстъпка
  • Ultra: 100% отстъпка (без такси за превод*)

За повече информация проверете нашата страница за международни такси.

*Ако обменяте валута преди или по време на изпращането на превода, може да се наложи такса за обмяна. Научете повече.

Такси, начислявани от други банки

Когато парите ви са в транзит, за извършване на трансакцията се използват банки посредници, които могат да начислят такса. Revolut няма видимост или контрол върху тези такси.